Job vacancies

You are here

These are the current vacancies at The Fostering Network.

Confidence in Care – Programme Officer/ Hyder mewn Gofal – Swyddog Rhaglenni

Closing date: 
Monday, 30 January, 2017 - 12:00
Interview date: 
Thursday, 16 February, 2017
Minimum salary: 
£25,304
Maximum salary: 
£28,884
Pro rata: 
No
Hours: 
36 hours per week fixed term until May 31st 2020
Location: 
Cardiff

The Fostering Network is the UK’s leading fostering charity. We are dedicated to creating a better future for fostered children and young people. We bring together everyone who is involved in their lives, leading, inspiring, motivating and supporting them to make foster care better. Together with our members and supporters we are a powerful catalyst for change, and we’ve been shaping and influencing the fostering agenda for more than 40 years.

We are currently seeking to recruit a Programme Officer to join our busy ‘Confidence in Care’ team here in Wales.

Y Rhwydwaith Maethu yw prif elusen faethu’r Deyrnas Unedig. Rydym wedi’n hymrwymo i greu gwell dyfodol i blant a phobl ifanc wedi’u maethu. Down â phawb ynghyd sy’n gysylltiedig â’u bywydau, gan eu harwain, eu hysbrydoli, eu cymell a’u cefnogi i wneud gofal maeth yn well. Ynghyd â’n haelodau a’n cefnogwyr, rydym yn gatalydd nerthol dros newid, ac rydym wedi bod yn llunio ac yn dylanwadu ar yr agenda faethu ers dros 40 mlynedd.

Rydym ar hyn o bryd yn bwriadu recriwtio Swyddog Rhaglenni i ymuno â’n tîm prysur, ‘Hyder mewn Gofal’, yma yng Nghymru.